Op de campusschool KSO Glorieux vind je zo veel...

  • Leraren, directie, ondersteunend personeel,… elke dag het beste van zichzelf gevend om jongeren in een open sfeer van luisterbereidheid en respect, te motiveren en te begeleiden op hun weg naar volwassenheid.
  • Zorgcoördinatoren die jongeren op een uiterst zorgzame, geëngageerde en professionele manier volgen vanuit een grote bekommernis om hun welbevinden.
  • Gerichte leerbegeleiding over alle graden via het project “leren leren”.
  • Een rijk studieaanbod in een brede eerste graad en zowel theoretische, technische en praktische-richtingen in de tweede (II) en derde graad (III) in vier domeinen (Overzicht).


 

Katholiek Secundair Onderwijs