Enquête welbevinden

In juni 2007 werden alle actieve partners gevraagd hun mening te geven over ons schoolklimaat en welbevinden op en t.o.v. de school.
Afzonderlijke vragenlijsten werden opgesteld voor leerlingen, ouders en leerkrachten. De resultaten van de bevraging kan je hier raadplegen.