Pastoraal 2010-2011

Span een draad!

Het KAN een heerlijk jaar worden!
Samen klas vormen,
weten dat je erbij hoort, zoals je bent,
weten dat je meetelt,
meer nog: dat zonder jou die groep er heel anders zou uitzien.

Samen met z’n allen er een goed jaar van maken, dat is de uitdaging!

Wanneer een spin haar web weeft
of herstelt in de avond,
wordt de volgende dag stralend.

Wanneer wij, elk op onze manier,
met onze draden weven,
wordt dit dan een stralend schooljaar? Ik denk het wel!

“Span een draad”,
dat is onze leidraad doorheen dit schooljaar.