Visietekst GOK

Hoe wij in onze school willen werken aan gelijke kansen voor elk kind, vinden we terug in ons schooleigen opvoedingsproject.
Daar lezen we: “De centrale inzet van onderwijs is de ontplooiing van de menselijke persoon. Dit betekent dat we onvoorwaardelijk respect moeten tonen voor deze persoon. Daarom is het noodzakelijk de leerling te beschouwen als bron van inzichten, verlangens, gevoelens en waarderingen. Hij moet hierin ernstig genomen worden. Hij kan onmogelijk gereduceerd worden tot een object van het pedagogisch proces. Integendeel, hij moet er voluit subject van zijn en dat gaandeweg steeds meer worden. Het is in die geest dat ons motto SAMEN SCHOOL MAKEN – BIJ ONS HOOR JE ERBIJ moet begrepen worden.”

Vanaf dit schooljaar worden ook de leerlingen van de 2e en 3e graad bij de GOK-werking betrokken. Hierdoor vergroot onze doelgroep aanzienlijk. Het is dan ook belangrijk dat we voor nieuwe initiatieven rekening houden met de heterogeniteit van de groep qua leeftijd, thuissituatie, voorkennis en interesses.
Op basis van de beginsituatieanalyse die we gemaakt hebben, willen we in de komende jaren het gelijke kansenbeleid toespitsen op volgende thema’s:
  • Taalvaardigheid (1e, 2e en 3e graad) met als belangrijkste doel het aantal leerlingen met voldoende taalvaardigheid te vermeerderen.
  • Leerling- en ouderparticipatie (1e graad) met als hoofddoel het aantal leerlingen en ouders die actief en kwaliteitsvol betrokken zijn bij het schoolleven te verhogen.
  • Preventie en remediëring van studie- en gedragsproblemen (2e en 3e graad) met als doelstelling de leerwinst te maximaliseren.
Naast deze accenten willen we de aandachtspunten en realisaties van de vorige driejarige GOK–cyclus en ons zorgbeleid in het algemeen, in de komende jaren verder zetten, evalueren en bijsturen.
De GOK-werking krijgt een belangrijke plaats in de totaliteit van het schoolgebeuren. Om tijd en energie te sparen wordt vermeden dat het GOK–gebeuren en het schoolse beleid twee afzonderlijke sporen gaan bewandelen. Gelijkekansenonderwijs is een opdracht voor alle schoolbetrokkenen, dus voor elk individueel teamlid.