Organogram

 

Schoolbestuur

 

Scholengemeenschap

Interne advies- en participatieorganen

Directie

  • Directeur
  • Adjunct-directeur

Wettelijke advies- en participatieorganen

 
Technisch adviseur coördinator
Zorgcoördinatoren
ICT-coördinator
IKZ (Integrale kwaliteitszorg)
Preventieadviseur(s)
GOK team
Mentor
Ouderraad
Leerlingenraad

Onderwijzend personeel

  • Pedagogische teams
  • Vakgroepen
  • Pastoraal
  • Werkgroepen
  • ...
Hulpopvoedend en administratief personeel
Onderhoudspersoneel

 

Schoolraad
LOC (Lokaal onderhandelingscomité)
CBPW (Comité voor Preventie en bescherming op het Werk)
CAIM (Comité afgevaardigden van Inrichtende Macht
CODI (Comité van directeurs)
Werkgroep coördinatie nascholing
Pedagogische werkgroep
Medezeggenschapscollege van de scholengemeenschap