Wat is GOK?

 • Gelijke Onderwijs Kansen
 • Criteria bij het bepalen GOK-uren:
 • het gezin geniet één of meerdere studietoelages
 • de ouders behoren tot de trekkende bevolking (binnenschippers, kermis- ofcircusexploitanten, woonwagenbewoners)
 • de moeder is niet in het bezit van ten minste een studiegetuigschrift van het 2de jaar van de derde graad beroepssecundair onderwijs;
 • de leerling leeft tijdelijk of permanent buiten het eigen gezin;
 • de taal die de leerling binnen het gezin spreekt, is niet het Nederlands. Die taal is niet het Nederlands indien de leerling in het gezin met niemand of in een gezin met drie gezinsleden (de leerling niet meegerekend) met maximum één gezinslid het Nederlands spreekt. Broers en zussen worden als één gezinslid beschouwd.
 • GOK-team
NymphaGevaert, Ann Verbeke, Nele Vlieghe, Xenia D’Hondt, LynMeire

 • 4e cyclus
tweede jaar, eerste graad, geen uren meer voor de tweede graad

Doel

We kunnen niet van alle kinderen dezelfde sterren maken,
wel kunnen we ervoor zorgen dat ze allemaal schitteren!

Verloop 4e cyclus

 • BSA eerste graad
  • enquête begin cyclus (2014-2015)
  • Bepalen van de 2 thema’s:
   • taalvaardigheid
   • socio-emotionele ontwikkeling
 • actieplan
  • doelen voorop stellen
  • uitwerken op LL-LK en schoolniveau
 • zelfevaluatie
 • visietekst

Activiteit 4e cyclus

 • Peter- en meterschap
  • 4 humane wetenschappen
  • eerstejaars
 • GESIWO -> taalscreening in het begin van september + paasvakantie
 • KlasSfeerDag
  • eerstes (en vierdes)
  • projectdag rond pesten
 • Remediëringsklas
 • Project ‘Zorg dragen voor’
  • groepsactiviteit voor 1 B en 2 BVL
  • projecten
   • Kerstmis: zorg dragen voor cultuur en tradities
   • Pasen: zorg dragen voor milieu en jezelf + wonen
   • juni: zorg dragen voor vrije tijd
 • Kerstfeestje 1 B en 2 BVL
 • Leerlingenraad
  • frietjesdag
  • multiculturele dag
  • hulp bij Afvalarme week
  • schoolkrant i.s.m. 5 & 6 kantoor (vakoverschrijdend, R. Van Hauteghem)
  • vrij podium opendeur?
 • Taalbeleid -> nieuwe werkgroep (voorstellen)
  • poster aan de leraarskamer
  • project: poster in de klas
  • bannen
  • week van het Nederlands?
  • Groot Nederlands Dictee op het KSO
  • Badges: Spreek Nederlands tegen mij!
  • fotoreportage

Remediëringsklas

Het eerste trimester is de remediëringsklas vooral gericht op de leerlingen die zwak scoren voor de taalscreening Nederlands in het begin van het schooljaar. De leerlingen worden opgesplitst in drie groepen: spelling, woordenschat en lezen. Vorig jaar hebben we die leerlingen opnieuw getest rond Pasen en konden we evolutie vaststellen dus ook dit jaar nemen we de test opnieuw af. Net zoals vorige cyclus kunnen collega’s leerlingen doorsturen die problemen hebben met bepaalde onderdelen van hun vak. De werking blijft zoals vorig schooljaar. De vakleerkracht zorgt zelf voor oefeningen voor de leerlingen. De begeleidende leerkracht zorgt voor begeleiding bij het maken van de oefeningen + extra uitleg. Het aantal leerlingen is dit schooljaar ingeperkt om de kwaliteit van de begeleiding te verhogen. De remi-klas voor studieplanning wordt sinds het tweede trimester van dit schooljaar ook enigszins anders aangepakt. De leerkrachten krijgen 2 weken de tijd om de leerlingen met eventuele problemen door te geven aan het GOK-team. Daarna start een cyclus van 6 à 7 weken waarin de leerlingen stapsgewijs, a.d.h.v. een syllabus intensief worden begeleid in het plannen van hun werk en het zo optimaal mogelijk verwerken van de leerstof. De ouders worden op de hoogte gebracht via Smartschool, via de schoolagenda en zowel ouders als leerling tekenen hiervoor een contract.