Participatiestructuur

  Schoolbestuur   Directie  
CPBW Schoolraad  LOC
  Leerlingenraad Pedagogische raad (*) Ouderraad  
(*) bestaat niet in het KSO Glorieux