LOC

Het LOC, afkorting van “Lokaal OverlegComité”, is samengesteld uit vertegenwoordigers van de Inrichtende Macht (schoolbestuur) en evenveel vertegenwoordigers van het personeel. Binnen het LOC wordt geïnformeerd en onderhandeld over gebeurtenissen of interne beslissingen die een belangrijke weerslag kunnen hebben op de arbeidsvoorwaarden en de tewerkstelling van het personeel van de school.