STUDIEDOMEIN WELZIJN EN MAATSCHAPPIJ

 • Klemtoon op gedrags- en cultuurwetenschappen:
 • In gedragswetenschappen bestudeer je de mens als individu en als lid van de samenleving. Je confronteert je eigen ervaringen met inzichten uit de psychologie, de sociologie en de antropologie.
 • In cultuurwetenschappen verken je economie, recht, politiek, media, kunst en filosofie als deelaspecten van de maatschappij.

Welzijn en maatschappij

Humane wetenschappen (II)
Humane wetenschappen (III)
 
 


Lessentabellen

Humane wetenschappen

Profiel van de studierichting Het profiel van de leerling
 • De eigenheid ligt vervat in cultuurwetenschappen en gedragswetenschappen.
 • Het leren abstract denken over een actuele problematiek
 • Het gedrag van de mens en de groepen waarin de mens leeft kritisch bestuderen en wetenschappelijk verantwoord analyseren.
 • Bekwaamheid om verbanden te leggen tussen mens en samenleving.
 • Het analyseren van film, krant, tv, reclame en de moderne media.
 • Positieve mogelijkheden en manipulatietechnieken doorzien en analyseren.
 • Het bestuderen van ruimtelijke patronen die voortvloeien uit de activiteiten van de mens.
 • Uitdiepen van taalkennis en communicatieve vaardigheden.
 • Je hebt belangstelling voor de manier waarop mensen zich gedragen en zoekt naar samenhang en tegenstellingen in individueel gedrag.
 • Je leert een kritische houding aannemen tegenover maatschappelijke verschijnselen en denkt na over essentiële levensvragen.
 • Je ontwikkelt gaandeweg een literaire en artistieke gevoeligheid als bron van culturele vorming en verrijking.
 • Je zoekt in sociale, culturele en historische systemen naar symbolen en tradities en confronteert die met je eigen opvattingen, ideeën en wensen of met dit van anderen.
 • Over deze confrontatie van ideeën leer je communiceren onder diverse vormen, met gebruik van media, naast geschreven vormen en discussie.
 • Je hebt aanleg voor talen.