Theoretisch
Praktisch

Economie en maatschappij II

ECONOMIE HANDEL OFFICE & RETAIL
(Kantoor en verkoop)
Vakken / leerjaar 3 4 3 4 3 4
godsdienst 2 2 2 2 2 2
Nederlands 4 4 4 4    
Nederlands communicatieve vaardigheden         3 3
Frans 4 4 4 4 4 4
Engels 3 2 3 3 3 3
Duits   1        
wiskunde 5 5 4 4    
aardrijkskunde 1 1 1 1    
geschiedenis 2 2 1 1    
biologie 1 1        
fysica 1 1        
chemie 1 1        
natuurwetenschappen     2 2    
project algemene vakken         6 6
lichamelijke opvoeding 2 2 2 2 2 2
muzikale opvoeding   1        
plastische opvoeding 1       1 1
informatica 1 1 4 4    
economie 4 4        
bedrijfseconomie     6 6    
administratie en retail         11 11
TOTAAL 32 32 33 33 32 32

 

 
Theoretisch
Praktisch

Economie en maatschappij III

ECONOMIE-WISKUNDE ECONOMIE-MODERNE TALEN HANDEL OFFICE & LOGISTICS
(Kantoor en logistiek)
Vakken / leerjaar 5 6 5 6    5       6    5 6
godsdienst 2 2 2 2 2 2 2 2
Nederlands 4 4 4 4 3 4    
Zakelijke communicatie Nederlands             2 1
Frans 3 3 4 4 4 4 3 2
Engels 2 2 3 3 3 3 3 2
Duits     2 2 2 2    
wiskunde 6 6 3 3 3 3    
aardrijkskunde 1 1 1 1 1 1    
geschiedenis 2 2 2 2 1 1    
biologie 1 1            
fysica 1 1            
chemie 1 1            
natuurwetenschappen     2 2 1 1    
project algemene vakken             4 4
lichamelijke opvoeding 2 2 2 2 2 2 2 2
esthetica 1 1 1 1        
economie 4 4 4 4        
bedrijfseconomie         10 10    
administratief en logistiek medewerker             12 12
stage             4 7
seminaries 2 2 2 2        
TOTAAL 32 32 32 32 32 33 32 32