Theoretisch

Taal en cultuur II en III

LATIJN II LATIJN-WISKUNDE III LATIJN-MODERNE TALEN III MODERNE TALEN-WISKUNDE III
Vakken / leerjaar 3 4 5 6 5 6 5 6
godsdienst 2 2 2 2 2 2 2 2
Nederlands 4 4 4 4 4 4 4 4
Frans 3 3 3 3 4 4 4 4
Engels 3 2 2 2 3 3 3 3
Duits   1     2 2 2 2
Latijn 5 5 4 4 4 4    
wiskunde 5 5 6 6 3 3 6 6
aardrijkskunde 1 1 1 1 1 1 1 1
geschiedenis 2 2 2 2 2 2 2 2
biologie 1 1 1 1     1 1
fysica 1 1 1 1     1 1
chemie 1 1 1 1     1 1
natuurwetenschappen         2 2    
informatica 1 1            
plastische opvoeding 1              
muzikale opvoeding   1            
esthetica     1 1 1 1 1 1
lichamelijke opvoeding 2 2 2 2 2 2 2 2
seminaries     2 2 2 2 2 2
TOTAAL 32 32 32 32 32 32 32 32