Theoretisch

Welzijn en maatschappij

HUMANE WETENSCHAPPEN II HUMANE WETENSCHAPPEN III
Vakken / leerjaar 3 4 5 6
godsdienst 2 2 2 2
Nederlands 4 4 4 4
Frans 4 4 4 4
Engels 3 2 3 3
Duits   1    
wiskunde 4 4 3 3
aardrijkskunde 1 1 1 1
geschiedenis 2 2 2 2
biologie 1 1    
fysica 1 1    
chemie 1 1    
natuurwetenschappen     2 2
informatica 1 1    
plastische opvoeding 1      
muzikale opvoeding   1    
esthetica     1 1
lichamelijke opvoeding 2 2 2 2
cultuurwetenschappen 2 2 3 3
gedragswetenschappen 3 3 3 3
seminaries     2 2
TOTAAL 32 32 32 32