Theoretisch
Praktisch

Wetenschappen en Techniek II

WETENSCHAPPEN ELEKTRICITEIT-ELEKTRONICA ELEKTRISCHE INSTALLATIES
Vakken / leerjaar 3 4 3 4 3 4
godsdienst 2 2 2 2 2 2
Nederlands 4 4 4 4    
Frans 4 4 2 2    
Engels 3 2 2 2 1 1
Duits   1        
wiskunde 5 5 5 5    
toegepaste wetenschappen
1 1        
aardrijkskunde 1 1 1 1    
geschiedenis 2 2 1 1    
biologie 2 2        
fysica 2 2        
chemie 2 2        
toegepaste fysica     1 1    
toegepaste chemie     1 1    
project algemene vakken         6 6
informatica 1 1 1 1    
plastische opvoeding 1          
muzikale opvoeding   1        
lichamelijke opvoeding 2 2 2 2 2 2
elektriciteit, elektronica, schakeltechnieken, mechanica     12 12    
realisaties elektrische installaties         21 21
TOTAAL 32 32 34 34 32 32

 

 
Theoretisch
Praktisch

Wetenschappen en Techniek III

WETENSCHAPPEN-WISKUNDE ELEKTRICITEIT-ELEKTRONICA ELEKTRISCHE INSTALLATIES
Vakken / leerjaar 5 6 5 6 5 6
             
godsdienst 2 2 2 2 2 2
Nederlands 4 4 4 4    
Frans 3 3 2 2    
Engels 2 2 2 2 1 1
wiskunde 6 6 4 4    
geschiedenis 2 2 1 1    
aardrijkskunde 2 1 1 1    
biologie 2 2        
fysica 2 3        
chemie 2 2        
project algemene vakken         4 4
esthetica 1 1        
lichamelijke opvoeding 2 2 2 2 2 2
elektriciteit - elektronica     20 20    
realisaties elektrische installaties         23 16
stage           7
seminaries 2 2        
TOTAAL 32 32 36 36 32 32