Eerste leerjaar

A-stroom 

Er wordt verder gebouwd op de leerstof uit het basisonderwijs aan een hoger tempo. Er wordt van jou een grotere zelfstandigheid verwacht. Je krijgt er les van verschillende leerkrachten. Kies je voor de A-stroom, dan wil je je voorbereiden op een studieloopbaan in het hoger onderwijs.

Gemeenschappelijke basisvorming

aardrijkskunde 2
Frans 4
geschiedenis 1
godsdienst 2
lichamelijke opvoeding 2
muzikale opvoeding 1
natuurweten-schappen 2
Nederlands 5
plastische opvoeding 2
techniek 2
wiskunde 4
   
TOTAAL 27

 

 

 Keuzegedeelten
 

1A Klassiek

Klassieke studiën 4
leefsleutels/leerbeest 0,5
ict 0,5
Spreken klassieke talen je aan? Heb je zin op je te verdiepen in de leefwereld van de Grieken en Romeinen? Wil je je geheugen en redeneervermogen aanscherpen?
In de lessen Latijn leer je teksten lezen en begrijpen. Zo ontdek je hoe een taal is opgebouwd. Maar het vak Latijn is meer dan alleen taal. Je komt in contact met een cultuur uit het verleden en zo ontwikkel je een genuanceerde kijk op het heden. De studie van het Latijn bevordert ook je leerhouding. We verwachten
van jou dan ook discipline en nauwkeurigheid. De lessen Nederlands, Frans en wiskunde verwerk je in een beperkter aantal uren. Het tempo ligt erg hoog.

Voor wie?
Je deed het prima in de basisschool. Voor wiskunde, Nederlands en Frans behaalde je hoge resultaten. Je bent een leergierige leerling die een extra uitdaging kan gebruiken.

1A Moderne

Moderne
Frans 1
Nederlands 1
wiskunde 1
leefsleutels/leerbeest 1
ict
1
   
 
STEM
natuurwetenschappen 1
techniek 1
wiskunde 1
leefsleutels/leerbeest 0,5
ict
0,5
toegepaste ict 1

 

Modern?

Heb je een breed interesseveld? Schrikt studeren je niet af? Ga je theoretische uitdagingen niet uit de weg?
Dan voel je je als een vis in het water in Moderne wetenschappen. In deze richting krijg je een extra uur van de hoofdvakken Frans, Nederlands en wiskunde in vergelijking met Stem en Klassieke talen. Dit biedt je een ondersteuning voor deze vakken. Zo kan je de leerstof op een rustiger manier verwerken.

Voor wie?
Je hebt de basisschool vlot doorlopen en had er met geen enkel vak problemen. Voor wiskunde, Nederlands en Frans behaalde je goede tot heel goede resultaten.

STEM?

Goesting voor wetenschappelijke en technische innovatie?
STEM staat voor Science - Technology - Engineering – Mathematics.
In het vak STEM integreren we wetenschappen, wiskunde, ICT en een technisch- technologische component. Via onderzoekend leren (opzoekwerk, proeven, opstellingen, constructies...) ontdek en bestudeer je de wetenschap en technologie achter tal van zaken uit het dagelijks leven. Omdat je voor Frans, Nederlands en wiskunde één lesuur per week minder hebt, ligt het tempo in deze richting erg hoog.

Voor wie?
Je deed het prima in de basisschool. Voor wiskunde, Nederlands en Frans behaalde je hoge resultaten. Je bent een leergierige leerling die een extra uitdaging kan gebruiken. Je houdt van moderne technologie en wetenschappen.

1A Handel

initiatie in de bedrijfseconomie
2
ICT- en klavier vaardigheden
1
leefsleutels/leerbeest 1
wiskunde 1

Heb je belangstelling voor de bedrijfswereld en interesse in toegepaste informatica? Af en toe wil je ook graag met je PC en andere ICT-middelen werken.

Waar ik voor kies?
In het vak handel maak je kennis met de bedrijfswereld en het gedrag van verbruikers (marketing). Je leert over kopen en verkopen, over geld verdienen en uitgeven, over ondernemingen en hun verkooptechnieken. Je werkt met allerlei softwarepakketten en moderne communicatiemiddelen. De leerstof wordt concreter en praktischer benaderd. Je krijgt bovendien de tijd om die basiskennis rustiger te verwerken.

Voor wie?
In de basisschool ging het voor jou niet altijd even vlot. Je bent in het zesde leerjaar wel geslaagd maar met sommige leerstofonderdelen had je moeite. Je wil studeren, maar het tempo mag niet te hoog liggen en de leerstof mag zeker niet te moeilijk zijn. Af en toe wil je ook graag met je PC en andere ICT-middelen werken.


1A Techniek

technische activiteiten 2
ict 1
leefsleutels/leerbeest 1
wiskunde 1

Heb je een grote interesse en aanleg voor techniek? Steek je graag de handen uit de mouwen? Kan je technische kennis goed verwerken?
Dan zit je met de richting techniek op het juiste spoor. Je leert er praktische vaardigheden en focust op metaal, elektriciteit, kunststoffen, hout en bouw.

Voor wie?
In de basisschool ging het voor jou niet altijd even vlot. Je bent in het zesde leerjaar wel geslaagd maar met sommige leerstofonderdelen had je moeite. Je wil studeren, maar het tempo mag niet te hoog liggen en de leerstof mag zeker niet te moeilijk zijn. Af en toe wel je ook graag met je handen werken. Je hebt namelijk interesse in techniek.


 

B-stroom

Basisvorming

godsdienst 2
Nederlands 5
Frans 2
wiskunde 4
natuurweten-schappen 2
maatschappelijke vorming 3
lichamelijke opvoeding 2
muzikale opvoeding 1
plastische opvoeding 3
TOTAAL 24

 

1B

eenvoudig computergebruik 2
elektriciteit 2
mode, verzorging, voeding 4

1B is speciaal voor leerlingen die eerder praktisch denken en graag de handen uit de mouwen steken. Ook leerlingen die geen getuigschrift van de basisschool behaalden, maar dit jaar 12 jaar worden kunnen in 1B terecht.

Deze leerlingen hebben behoefte aan aangepast onderwijs:

  • in de vakken Nederlands, Frans en wiskunde oefen je een aantal begrippen uit de basisschool opnieuw in;
  • in het vak maatschappelijke vorming komen actuele onderwerpen aan bod en leer je over de mens en het milieu;
  • tijdens de lessen techniek maak je op een praktische wijze kennis met elektriciteit maar ook met eenvoudig computergebruik, mode, voeding en verzorging.

Dankzij deze grote waaier kan je je een beter beeld vormen van welke richting je later wil volgen .